I. Úvodní ustanovení
 1. Provozovatel: Ondřej Cenek, 139, Křižanovice, PSČ 685 01, IČ 01387553, zapsaný v živnostenském rejstříku.
  Telefon: 776 837 567
  E-mail: info@seznamfilmu.com
 2. Uživatel: fyzická osoba, která se zaregistrovala na stránce seznamfilmu.com a využívá její služby.
 3. Aplikace: webová služba sloužící primárně k přehledu vlastních filmů.
II. Licenční ujednání
 1. Provozovatel tímto uděluje uživateli licenci k používání aplikace.
III. Úplata za užívání aplikace
 1. Aplikace je zpoplatněna částkou 30 Kč za měsíc, případně 300 Kč za rok.
IV. Záruky
 1. Provozovatel výslovně neposkytuje záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky.
 2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace.
V. Reklamace
 1. Reklamace služby musí být zaslána z účtu uživatele na info@seznamfilmu.com.
 2. O stavu reklamace bude uživatel co nejdříve informován pomocí e-mailové komunikace.
VI. Odstoupení od smlouvy
 1. Uživatel má právo odstoupit během prvních 30-ti dnů od smlouvy, v takovém případě bude uživateli vrácena odpovídající částka.
VII. Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením GDPR.
 2. Provozovatel dodržuje pravidla pro ochranu údajů týkající se osobních údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do databáze poskytovatele.
VIII. Závěrečné ustanovení
 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele.
 2. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
 3. Smluvní ujednání je platné od 1. 5. 2018.